مطالب هنر شهر

در پی درگذشت مادر كارگردان؛

رئیس سازمان سینمایی به احمدرضا درویش تسلیت گفت

رئیس سازمان سینمایی به احمدرضا درویش تسلیت گفت

چت روم

چت روم
در گزارش هنر شهر مطرح شد؛

پویش با من بخوان در نیمه شعبان

پویش با من بخوان در نیمه شعبان
گفت وگو با زوج بوشهری كه هزینه ازدواجشان را وقف كرونا كردند؛

روح امید در التهابات جامعه

روح امید در التهابات جامعه

انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی

انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی

ویدئو

ویدئو
در تعطیلی اماكن فرهنگی؛

معاونت هنری ارشاد در ایام قرنطینه چه كارهایی انجام داد؟

معاونت هنری ارشاد در ایام قرنطینه چه كارهایی انجام داد؟

سینما دوریل بدون برگزاری برندگان اش را اعلام نمود

سینما دوریل بدون برگزاری برندگان اش را اعلام نمود

تصمیم غیرمنتظره اوج و ابراهیم حاتمی كیا برای عرضه خانگی خروج

تصمیم غیرمنتظره اوج و ابراهیم حاتمی كیا برای عرضه خانگی خروج

پدر پسری سریال رمضانی شبكه۵ شد

پدر پسری سریال رمضانی شبكه۵ شد
هنرشهر
هنرشهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است