مطالب هنر شهر


کاروانسرای دیرگچین قم در راه ثبت جهانی

کاروانسرای دیرگچین قم در راه ثبت جهانی

نمونه چشم نواز روحانیت، الگوی اعتدال و پارسایی

نمونه چشم نواز روحانیت، الگوی اعتدال و پارسایی
وزیر فرهنگ و ارشاد در ارتباط با نمایشگاه كتاب:

استقبال از نمایشگاه کتاب بالا بود

استقبال از نمایشگاه کتاب بالا بود

مزایای بسته بندی مواد غذایی

مزایای بسته بندی مواد غذایی
به كارگردانی كاظم دانشی؛

پژمان جمشیدی با علفزار به سینماها می آید

پژمان جمشیدی با علفزار به سینماها می آید

بهترین آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ در کشور

بهترین آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ در کشور
گزارش هنر شهر؛

آقای مدیر آینده دفتر موسیقی، لطفا نگران باشید!

آقای مدیر آینده دفتر موسیقی، لطفا نگران باشید!
مشكلات ادامه دارد؛

گلدن گلوب فروخته می شود

گلدن گلوب فروخته می شود

سخنگوی دولت از نمایشگاه کتاب بازدید کرد

سخنگوی دولت از نمایشگاه کتاب بازدید کرد
همزمان با اولین روزهای ضبط؛

نخستین تصاویر آزادی مشروط منتشر گردید

نخستین تصاویر آزادی مشروط منتشر گردید
هنرشهر
هنرشهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است