مطالب هنر شهر

سعید پیردوست:

جای طنزهای قدیمی در تلویزیون خالی است

جای طنزهای قدیمی در تلویزیون خالی است

تاریخچه نخستین بلدیه تهران را در روز خوش دنبال كنید

تاریخچه نخستین بلدیه تهران را در روز خوش دنبال كنید

سفارش ساخت لوح تقدیر

سفارش ساخت لوح تقدیر
آغاز پروسه معرفی مفاخر كردستان؛

شكستن طلسم شش ساله

شكستن طلسم شش ساله
گفت وگو با طاهر شیخ الحكمایی ـ مجسمه ساز

آثار هنری باید به سفارش مردم خلق شوند نه دولت!

آثار هنری باید به سفارش مردم خلق شوند نه دولت!

پلنگ صورتی به رادیو سوینا می آید

پلنگ صورتی به رادیو سوینا می آید

سفارش ساخت صندوق نظر سنجی

سفارش ساخت صندوق نظر سنجی

برگزاری غیرمتمركز نمایشگاه كتاب فرانكفورت

برگزاری غیرمتمركز نمایشگاه كتاب فرانكفورت
همراهی ۸ هنرمند ایرانی با گونتر اوكر آلمانی

كرنش به حافظ به مرزهای آلمان رسید

كرنش به حافظ به مرزهای آلمان رسید
با انتشار پیامی؛

انجمن بازیگران سینمای ایران درگذشت صدیقه كیانفر را تسلیت گفت

انجمن بازیگران سینمای ایران درگذشت صدیقه كیانفر را تسلیت گفت
هنرشهر
هنرشهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است