مطالب هنر شهر

تماشاخانه مهرگان میزبان نمایش كامالوكا می شود

تماشاخانه مهرگان میزبان نمایش كامالوكا می شود

جاموبایلی مدل زانكو

جاموبایلی مدل زانكو

آزاده صمدی جایگزین الهام كردا در بداهه شد

آزاده صمدی جایگزین الهام كردا در بداهه شد

امنیت با تونل رمزگذاری شده

امنیت با تونل رمزگذاری شده
اصغر دادبه عنوان كرد

تمجید از سعدی در مضمون پردازی بر مبنای خیال معشوق

تمجید از سعدی در مضمون پردازی بر مبنای خیال معشوق
علیرضا رییسیان با مهر مطرح كرد؛

ركوردزنی ها در سینما قلابی است، تا اختتام دولت روحانی فیلم نمی سازم

ركوردزنی ها در سینما قلابی است، تا اختتام دولت روحانی فیلم نمی سازم
حبیب اسماعیلی در گزارش هنر شهر:

گیشه سینماها در آبان گرم می شود، ترافیك اكران حل شدنی نیست

گیشه سینماها در آبان گرم می شود، ترافیك اكران حل شدنی نیست

شبكه موزه های هنرهای معاصر راه اندازی گردید، ممنوعیت فعالیت جزیره ای

شبكه موزه های هنرهای معاصر راه اندازی گردید، ممنوعیت فعالیت جزیره ای
به كارگردانی سمانه زندی نژاد؛

آزاده صمدی با آن دیگری همراه می شود

آزاده صمدی با آن دیگری همراه می شود

گزارشی از یك دیدار خاص با نویسندگان كودك و نوجوان

گزارشی از یك دیدار خاص با نویسندگان كودك و نوجوان
هنرشهر
هنرشهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است