مطالب هنر شهر

آیت الله مكارم شیرازی:

حل ناهنجاری های اجتماعی در پرهیز از اقدامات جزیره ای است

حل ناهنجاری های اجتماعی در پرهیز از اقدامات جزیره ای است
مهدی فخیم زاده در فرمول یك :

تمایلی به سینمای لوده گری ندارم

تمایلی به سینمای لوده گری ندارم
با همكاری تهیه كننده روسی؛

مرشد و مارگریتا ایجاد می شود

مرشد و مارگریتا ایجاد می شود

بسته بندی و انتقال لوازم

بسته بندی و انتقال لوازم

تغییر در روابط عمومی صداوسیما

تغییر در روابط عمومی صداوسیما

معرفی آثار منتخب بخش نمایش های خیابانی جشنواره تئاتر فجر

معرفی آثار منتخب بخش نمایش های خیابانی جشنواره تئاتر فجر

پوستر والس تصادفی منتشر گردید

پوستر والس تصادفی منتشر گردید

تركیه هم مراسم نوبل را تحریم كرد

تركیه هم مراسم نوبل را تحریم كرد
مجید قناد به مهر خبر داد؛

بازگشت برنامه كودك به كنداكتور شبكه یك

بازگشت برنامه كودك به كنداكتور شبكه یك

بهترین راه ترك اعتیاد چیست

بهترین راه ترك اعتیاد چیست
هنرشهر
هنرشهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است