آمار تماشاگران تئاتر در سال ۹۶

آمار تماشاگران تئاتر در سال ۹۶ به گزارش هنر شهر بهار و تابستان ۹۶ با اجرای آثار متفاوت توسط هنرمندان پیشكسوت، مشهور و جوان در سالن های مجموعه تئاتر شهر، سنگلج، تالار هنر و خانه نمایش همراه بوده است.


به گزارش هنر شهر به نقل از روابط عمومی اداره كل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر كه از آغاز بهار تا آخر شهریور میزبان ۲۸ اجرای صحنه ای و نمایشنامه خوانی بوده در این بازه زمانی بیش از ۱۴۵ هزار و ۲۹۲ نفر تماشاگر داشته است. در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش «هملت» به كارگردانی آرش دادگر كه از ۱۷ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت ۳۱ نوبت اجرا شده میزبان ۱۲ هزار و ۶۲۸ تماشاگر بوده است و مبلغ گیشه آن ۲ میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال اعلام شده است. نمایشنامه خوانی «دی روز» به كارگردانی علی سرابی هم كه ۵ نوبت در خرداد امسال اجرا شده میزبان ۲۶۹۹ تماشاگر بوده و رقم ۸۶۴ میلیون ریال را در گیشه به نام خود ثبت كرده است. اما نمایش «اعتراف» به كارگردانی شهاب حسینی در همین سالن ۷۳ نوبت روی صحنه رفت كه با ۴۰۵۷۱ تماشاگر مبلغ ۲۰ میلیارد و ۲۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال را از آن خود كرد. اما سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر از فروردین ماه كار خویش را با اجرای نمایش «بوف كور» به كارگردانی ناصر حسینی مهر شروع كرده است. این سالن كه ۱۲۲ صندلی ظرفیت دارد در ۳۴ نوبت كه روی صحنه رفت میزبان ۳۵۷۱ تماشاگر شده و مبلغ ۶۹۰ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال برای این نمایش ثبت شد. نمایش «چل گیس» به كارگردانی حسین جمالی هم كه خرداد ماه امسال در سالن چهارسو اجرا شد میزبان ۱۸۴۷ تماشاگر بود. این نمایش ۲۵ نوبت اجرا شده و مبلع گیشه آن ۲۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال اعلام شده است. در ماه تیر نمایش «مده آ فصل دوم» به كارگردانی میلاد نیك آبادی ۲۱ نوبت در این سالن اجرا شده كه با ۱۰۶۶ تماشاگر مبلغ ۱۲۰ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال را به نام خود ثبت كرد. دیگر اجرای این سالن در مردادماه نمایش «پسران آفتاب» به كارگردانی اشكان خیل نژاد بود كه ۳۱ نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۳۷۱۵ تماشاگر بود و در گیشه هم به مبلغ ۶۷۵ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال رسید. سالن سایه مجموعه تئاتر شهر هم بهار سال ۹۶ را با نمایش «مرگ آسیدكاظم» به كارگردانی محمد محقق منتظری آغاز كرد. این نمایش ۱۶ نوبت اجرا شده و میزبان ۴۹۲ تماشاگر در این سالن بود كه گنجایش ۷۲ تماشاگر را دارد. مبلغ گیشه آن ۴۱ میلیون ریال ثبت شده است. نمایش «وارونه» كار همایون حجازی هم كه در همین ایام آغاز شد با ۱۵ اجرا میزبان ۶۸۸ تماشاگر بود و گیشه آن ۷۷ میلیون و ۴۰ هزارریال ثبت شد. «محفل بی عاری» عنوان دیگر نمایش این سالن به كارگردانی سیاوش بهادری راد است كه در اریبهشت ماه روی صحنه رفت و طی ۲۹ اجرایی كه انجام داد ۱۶۹۹ تماشاگر داشت. مبلغ گیشه این نمایش یه ۱۹۵ میلیون و ۱۶۰ هزارریال رسید. «روح جهنمی» به كارگردانی بابك محمدی با ۲۳ نوبت اجرا هم میزبان ۲۷۴ تماشاگر بوده و مبلغ ۵۱ میلیون و ۴۵۰ هزارریال فروش داشت. خرداد ماه سال جاری هم در سالن سایه با اجرای نمایش ترانه ای برای تو به كارگردانی امین ابراهیمی شروع شد. این نمایش طی ۱۴ اجرایی كه در تالار سایه داشت میزبان ۸۲۷ تماشاگر بود كه گیشه ای ۹۷ میلیون و ۸۸۰ هزار ریالی را به همراه داشت. «هفت روز از تیر شصت» عنوان دیگر نمایش تالار سایه در مرداد ماه سال جاری است كه لارتی و شهلایی آن را كارگردانی كردند. این نمایش بعد از ۱۸ اجرا و ۱۱۱۳ تماشاگر به مبلغ ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال دست یافت. نمایش «چمدان و سگ ملوس» به كارگردانی آلبرت بیگجانی هم در همین ماه ۱۵ اجرا در تالار سایه انجام داد و میزبان ۴۵۴ تماشاگر بود. برای این نمایش مبلغ ۳۰ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال ثبت شده است. اما نمایش «صبح یك روز لعنتی» به كارگردانی حسن باستانی در ۲۹ اجرای خود ۱۳۷۷ تماشاگر داشت و ۱۶۷ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال در گیشه بدست آورد. نمایش «ناتمام» به كارگردانی كهبد تاراج هم در شهریور ماه با پشت سرگذاشتن ۲۳ اجرا ۱۱۲۸ تماشاگر داشته و گیشه آن به ۱۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزارریال رسید. دیگر سالن مجموعه تئاتر شهر سالن قشقایی است كه این سال را با اجرای نمایش «شلتر» به كارگردانی امین میری آغاز كرد. این سالن كه گنجایش ۹۶ تماشاگر دارد طی ۱۴ اجرای نمایش شلتر میزبان ۱۵۶۲ تماشاگر بوده و گیشه آن ۲۲۷ میلیون و ۶۰ هزارریال اعلام شده است. نمایش «بی پدر» به كارگردانی محمد مساوات هم كه ۶۴ نوبت اجرا شد میزبان ۷۵۸۲ تماشاگر بوده و در گیشه هم مبلغ ۱ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۴۵۰ هزارریال را به نام خود ثبت كرد. نمایش «رگ و ریشه دربه دری» به كارگردانی افسانه زمانی با ۳ اجرا میزبان ۲۶۵ تماشاگر بوده و گیشه آن ۳۹ میلیون و ۹۸۰ هزارریال بود. نمایش «اتاق» به كارگردانی فاطمه علی حسینی كه ۱۲ اجرا در این سالن را داشت ۸۲۵ نفر دیدند كه در گیشه رقم ۱۱۰ میلیون و ۸۷۵ هزارریال برای آن ثبت شد. مرداد ماه امسال با اجرای نمایش «صبحانه در غروب» به كارگردانی گلچهر دامغانی و نمایش «اخككندو» به كارگردانی هادی عامل رد تالار قشقایی شروع شد. «صبحانه در غروب» ۲۸ نوبت روی صحنه رفت و میزبان ۱۱۲۲ تماشاگر بود كه رقم ۱۳۹ میلیون و ۵۰ هزارریال برای آن ثبت شد. نمایش «اخككندو» هم طی ۲۷ اجرا میزبان ۲۳۴۳ تماشاگر بود و مبلغ ۳۷۵ میلیون و ۱۷۵ هزارریال در گیشه داشت. نمایش «آرسن» هم طی ۱۷ اجرایی كه در سالن قشقایی انجام داد میزبان ۶۶۸ تماشاگر بود و مبلغ ۶۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال را به نام خود ثبت كرد. نمایش «راشومون» به كارگردانی رضا كوچك زاده هم طی ۱۸ اجرا میزبان ۷۲۷ تماشاگر بود و گیشه آن ۷۴ میلیون و ۸۵۰ هزارریال ثبت شد. پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر كه تنها ۲۶ صندلی گنجایش دارد در نیمسال اول ۱۳۹۶ میزبان ۹ اثر نمایشی بوده است. «برلین» به كارگردانی آرین رضایی آغازگر اجراهای این سالن در سال جاری بود. این نمایش ۳۹ نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۲۸۷۵ تماشاگر بوده و گیشه آن ۳۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزارریال ثبت شد. نمایش «بوفالو آمریكایی» به كارگردانی سیامك زین الدینی هم طی ۱۱ اجرایی كه در پلاتو اجرا داشت میزبان ۳۷۱ تماشاگر بوده و در گیشه ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال داشت. خرداد ماه سال جاری با اجرای نمایش پلاك ۷۲۹ كاری از مهدی كردی آغاز شد كه ۵ نوبت در این سالن روی صحنه رفته و ۱۱۰ تماشاگر آن را دیدند. این نمایش ۹ میلیون و ۱۵۰ هزارریال در گیشه داشت. نمایش «به طرز غریبی» كار آوا فیاض هم ۱۸ نوبت در پلاتو اجرا روی صحنه رفته و ۵۷۳ تماشاگر داشت و مبلغ گیشه آن ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزارریال ثبت شد. «مایلند» عنوان نمایشی به كارگردانی هومن رستگار بود كه ۷ نوبت اجرا شده و ۱۹۲ تن به تماشای آن نشستند. این نمایش ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزارریال در گیشه بدست آورد. نمایش «ادوارد و ننه» كار پیمان یاحقی هم ۱۲ نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۴۵۹ تماشاگر بود كه مبلغ ۴۳ میلیون و ۳۵۰ هزارریال برای آن ثبت شد. نمایشنامه خوانی «فیش آباد» از جمله برنامه های دیگر پلاتو اجرا در مرداد ماه بود. این اثر نمایشی با كارگردانی سیروس همتی ۳ نوبت روی صحنه رفته و ۱۸۵ تن به تماشای آن نشستند كه رقم ۱۶ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال در گیشه برایش ثبت شد. نمایش «دشمن مردم» به كارگردانی عمادالدین رجبلو در ۱۴ اجرایی كه تا هفته اول شهریور ماه انجام داد میزبان ۳۳۱ تماشاگر بوده و رقم ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برایش ثبت شد. نمایش «قند خون» به كارگردانی لیلی عاج هم تا ۵ مهر میزبان ۴۲۹ تماشاگر بوده و مبلغ ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال را در گیشه به نام خود ثبت كرد. مجموعه تئاتر شهر در شش ماهه اول سال جاری دو اجرای تئاتر در كافه تریای اصلی خود برگزار كرده است كه علاقه مندان بسیاری هم داشته اند. نمایش «كافه پولشری» به كارگردانی الهام پاوه نژاد ۳۲ نوبت اجرای خویش را در فروردین و اردیبهشت سال جاری انجام داده و میزبان ۲۳۹۹ تماشاگر بوده است كه مبلغ گیشه آن ۳۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزارریال اعلام شده است. شهریور سال جاری هم سارا كریمیان نمایش «خرده ریز» را در كافه تریای اصلی اجرا كرد. این نمایش ۱۲ نوبت اجرا شده و میزبان ۵۶۳ تماشاگر بوده است كه رقم ۵۹ میلیون و ۵۵۰ هزارریال برایش ثبت شد. فصل بهار و تابستان بهترین زمان برای خانواده هاست تا به همراه خانواده تماشای نمایش های كودك و نوجوان را در برنامه اوقات فراغت خود قرار دهند. تالار هنر به عنوان سالن تخصصی اجراهای ویژه گروه سنی كودك و نوجوان سال ۱۳۹۶ را با نمایش «دم پنبه ای» به كارگردانی بابك مولانا آغاز كرد. این نمایش ۳۷ نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۲۶۲۸ تماشاگر بوده است. نمایش «موش تا موش» به كارگردانی رامین كهن هم كه ۵۱ نوبت اجرا شده ۸۱۷۳ تماشاگر داشته است. دیگر نمایش این سالن ماجرای «ساحل سنگی» به كارگردانی حسین فدایی حسین بود كه ۳۰ نوبت روی صحنه رفته و ۳۰۵۱ تماشاگر آن را دیدند. نمایش ماجرای «عروسك ها» به كارگردانی محمدامیر انصافی هم ۳۰ نوبت روی صحنه رفته و ۳۵۶۶ تماشاگر از آن دیدن كرده اند. تابستان امسال هم نمایش «خانم هزار پا» به كارگردانی ندا حاجی بابایی در تالار هنر میزبان ۳۱۳۴ تماشاگر بوده است و نمایش «رویای ماه» به كارگردانی احسان مجیدی هم ۲۵۹ تماشاگر داشته است. دو نمایش «دختران عینكی» و «مردان خردمند شلم» از اول شهریور ماه اجرای خویش را در تالار هنر شروع كرده اند و تعداد تماشاگران این دو نمایش اعلام نشده است. به نظر می رسد علاقه مندان نمایش های ایران و سنتی دیدن نمایش های تماشاخانه سنگلج را از دست نداده اند. فروردین ماه امسال با اجرای نمایش «خواستگاری» به كارگردانی سید عظیم موسوی در این تالار آغاز شد این نمایش كه تا ۱۵ اردیبهشت ماه روی صحنه بود ۳۹۴۱ تماشاگر داشته و مبلغ گیشه آن ۴۰۲ میلیون و ۶۹۰ هزارریال ثبت شده است. نمایش «سرآشپز پیشنهاد می كند» به كارگردانی شهاب الدین حسین پور هم كه از ۱۸ اردیبهشت تا ۲ تیر روی صحنه بوده را ۴۶۷۳ تماشاگر دیده اند و مبلغ گیشه آن ۷۵۹ میلیون و ۴۲۰ هزارریال ثبت شده است. نمایش «بنگاه تئاترال» به كارگردانی هادی مرزبان هم كه از ۵ تیر تا ۸ شهریور در این سالن روی صحنه بوده است را ۱۳۵۳۴ نفر دیده اند. برای این نمایش رقم ۲ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۶۰۵ هزارریال در گیشه ثبت شده است. خانه نمایش سالن دیگری است كه در بهار و تابستان سال جاری با اجرای ۱۲ عنوان نمایش میزبان علاقه مندان تئاتر بوده است. نمایش «باغ وحش شیشه ای» به كارگردانی میكائیل شهرستانی ۲۱ نوبت اجرای خویش را در فروردین و اردیبهشت خانه نمایش انجام داد و ۶۱۱ تماشاگر از آن دیدن كردند. نمایش «اندرحكایت یوسف و زلیخا» به كارگردانی منیژه داوری هم طی ۱۸ اجرا میزبان ۳۱۴ تماشاگر بوده است. نمایش «شب چراغ» به كارگردانی داوود معینی كیا هم طی ۱۸ اجرا ۳۴۵ تماشاگر داشته است. اما آمار تماشاگران نمایش «جنون در ۴: ۴۸» به كارگردانی علیرضا گرگانی به ۲۱ نوبت هم روی صحنه رفته است از جانب این سالن اعلام نشده و نمایش «همسر چینی» به كارگردانی مرجان قمری با ۱۸ اجرایی كه در تیرماه داشته میزبان ۴۴۹ تماشاگر بوده است. نمایش «مكعب» به كارگردانی علی سلیمانی هم ۱۹ نوبت روی صحنه رفته كه ۶۲۰ تماشاگر هم از آن دیدن كرده اند. نمایش «پیش خورد» به كارگردانی پوریا گلستانی عنوان دیگر نمایش این سالن است كه ۱۷ نوبت به اجرادر آمده و ۲۷۴ تماشاگر داشته است. نمایش «الف وارد می شود» به كارگردانی بركه فروتن كه در مرداد ۱۷ نوبت روی صحنه رفته هم میزبان ۴۶۸ تماشاگر بوده است. نمایش «شهرك غرب» به كارگردانی سید حسن حسینی هم با ۱۶ اجرا میزبان ۶۵۷ تماشاگر شده و نمایش «برف سرخ» كار شقایق فتحی كه ۱۶ نوبت اجرا شده را ۳۶۵ تماشاگر دیده اند. دو نمایش «اندر حكایت شمشك» كار داود اسدالهی و ماه هفتم كار امیر زاوش دو عنوان نمایش جدید این سالن هستند كه تقریبا از نیمه شهریور ماه اجرای خویش را شروع كرده اند و آمار نهایی تماشاگران این دو نمایش اعلام نشده است.
 

1396/07/22
21:46:49
5.0 / 5
4264
تگهای خبر: تئاتر , كارگردان , نمایش , هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
هنر شهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است