مطالب هنر شهر


گیتی خامنه با لالایی به شبکه نسیم می آید

گیتی خامنه با لالایی به شبکه نسیم می آید
علیرضا قزوه:

اگه صدا و سیما نبود، در پایین برره باید بز می چراندی

اگه صدا و سیما نبود، در پایین برره باید بز می چراندی
پس از نمایش در ونیز و تلوراید؛

باردو ایناریتو ۲۲ دقیقه کوتاه شد

باردو ایناریتو ۲۲ دقیقه کوتاه شد

تعویض و خرید بلبرینگ

تعویض و خرید بلبرینگ

گزارشی از وضعیت روزنامه ها در ایام پیش رو

گزارشی از وضعیت روزنامه ها در ایام پیش رو
معاونت سیما خبر داد؛

تماشای ماندگارترین آثار سینمای دفاع مقدس از تلویزیون

تماشای ماندگارترین آثار سینمای دفاع مقدس از تلویزیون
در عمارت نوفل لوشاتو؛

کفنم کجاست؟ امشب روی صحنه نمی رود

کفنم کجاست؟ امشب روی صحنه نمی رود

ترکیب بند محتشم محک و استاندارد مرثیه سرایی منظوم است

ترکیب بند محتشم محک و استاندارد مرثیه سرایی منظوم است

میزبانی از شاهدان مستقیم صحنه نبرد در برنامه راویان

میزبانی از شاهدان مستقیم صحنه نبرد در برنامه راویان
جواد رنجبر درخشی لر:

شهریار و فردوسی از فرهنگ ایرانی دفاع می کنند

شهریار و فردوسی از فرهنگ ایرانی دفاع می کنند
هنرشهر
هنرشهر

هنر شهر

هنر و فرهنگ شهری

honareshahr.ir - تمامی حقوق مالکیت معنوی سایت هنر شهر محفوظ است